Lilit Hovhannisyan

Lilit Hovhannisyan / Լիլիթ Հովհաննիսյան

Published: September 26, 2016

Lilit Hovhannisyan (Լիլիթ Հովհաննիսյան) was born in Yerevan, Armenia in 1987. As a child, she wanted to be a fashion designer, but when a relative heard her voice, they urged her parents to enroll her in vocal lessons, and later she attended a special music-focused high school in Yerevan. Lilit began her public career on the 2007 season of Hay Superstar (the Armenian version of American Idol), where she came in 4th place. She then attended the Komitas State Conservatory. After her 2011 graduation, she loosened her tight, gelled curls, took off her thick-rimmed glasses, left behind her shy teen persona from Hay Superstar, and emerged a full-fledged pop princess. Lilit’s characteristic full, elaborate wigs and heavy makeup make her easy to recognize.

Today she is a giant of the Armenian music industry, with over 84,000 YouTube subscribers and her top videos raking in more than 10 million views. She is known for infusing different cultures into her music, including the 2013 “Gypsy,” the Bollywood-inspired 2014 hit “So, Don’t” (De El MI / Դե էլ Մի), and the 2015 Armenian-Spanish mix “Mexican” (Մեքսիկական).

Despite her liberal use of auto tune, there are several live recordings of her, including from Hay Superstar, that showcase her natural vocal talent. In 2014 she released an English-language track, “Armenian Girl,” with painfully awkward lyrics such as “Oh I met you yesterday/ When I was busy shopping/ Shopping at Bloomingdales” and “From Armenia I am/ You said — Wow that’s cool/ Hey girl isn’t that where are/ The Kardashians are from?”

She has also recorded several well-received duets, including with Arman Hovhannisyan (no relation), Razmik Amyan, Vache Amaryan, and her biggest hit to date, the 2015 “You Are My Doll” (Im Tiknikn Es / Բառեր) with child singer Nanul. Hovhannisyan is at her best with personal, emotional ballads like “Tell My Heart” (Im Srtin Asa / Իմ սրտին ասա) and fiery electro-pop punches like “Te Axjik Lineir” (If You Were a Girl / Թե աղջիկ լինեիր). She continues to release a steady stream of hits and is well known throughout Armenia.

Find Lilit Hovhannisyan on Amazon

 

Video for “If You Were a Girl” (“Te Axjik Lineir” / “Թե աղջիկ լինեիր”)

Lyrics for “Թե աղջիկ լինեիր”:

Սիրեցիր ինձ, սիրեցի քեզ
Ու մի օր դարձա քո ընկերուհին:
Կարծեցի ես` խելացի ես,
Բայց արի ու տես` սխալվել եմ կրկին:

Ա՜խ, ինչու՞ ես սիրեցի քեզ,
Ու ինչու՞ դարձա քո ընկերուհին:
Փորձեցի քեզ մոռանալ ես,
Բայց արի ու տես` կարոտում եմ կրկին քեզ:

Դու մռայլ երկինք ես,
Բայց ուզում եմ ես` կողքիս լինես:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

Թե ուզում ես հեռացիր, բայց
Մոտավորապես մի՛ սիրիր դու էլ ինձ:
Թե ուզում ես ինձ հոգիդ բաց,
Չլինի խաբես ինձ էլի, սիրելի՛ս:

Ա՜խ, ինչու՞ ես սիրեցի քեզ
Ու ինչու՞ դարձա քո ընկերուհին:
Փորձեցի քեզ մոռանալ ես,
Բայց արի ու տես` կարոտում եմ կրկին քեզ:

Դու մռայլ երկինք ես,
Բայց ուզում եմ ես` կողքիս լինես:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

Աղջիկնե՜ր…

Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:

Մի անգա՜մ էլ…

Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:

Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Թե աղջիկ լինեիր
Ու մեկին սիրեիր,
Եվ եթե նա նման լիներ քեզ,
Դու շուտ կհեռանաիր:
Դու եթե, եթե աղջիկ լինեիր,
Ինձ կհասկանաիր,
Էլ քո, Էլ քո ոչինչ չասող հայացքով վրաս մի նայիր:
Պիտի, պիտի աղջիկ լինեիր,
Ու ինձ, ու ինձ դու կհասկանաիր:

 

“So Don’t” (Դե էլ Մի / De El MI) is one of her hits that has much more traditional influences:

Lyrics for “Դե էլ Մի”:

.Քո խռպոտ ձայնով ինձ երեկ ասացիր.
«Արի ամուսնանանք»։
Երբ տեսար՝ հույս չկա, թողիր, գնացիր,
Ու էլ քեզ չգտանք.
Ո՞նց քո կինը դառնամ, մի պահ մտածի՛ր,
ՈՒ եկ այդ մասին մոռանանք.

Դե էլ մի,
Դե էլ մի,
Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի
Ինձ հրավիրիր պարի,
Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ,
Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է։

կրկներգ
Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի,
Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի,
Դու դարձել ես անտանելի,
Չունեմ էլ քո կարիքը։
Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես,
Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես.
Չգիտես դու իմ գինը,
Ես գիտեմ գլխիս գալիքը։

2.Ինձ դու էլ,դու էլ մի աչքով չնայես,
Հին լացկանը չեմ ես,
Դու ինձ համար սերդ չխնայես,
Դու չգիտես,
Որ քեզ հետ մի վայրկյան էլ չեմ մնա ես,
Թե կողքերդ նայես։

Դե էլ մի,
Դե էլ մի,
Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի
Ինձ հրավիրիր պարի,
Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ,
Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է։

կրկներգ
Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի,
Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի,
Դու դարձել ես անտանելի,
Չունեմ էլ քո կարիքը։
Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես,
Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես.
Չգիտես դու իմ գինը,
Ես գիտեմ գլխիս գալիքը։

Դե պարի՛ր կամ էլ ինձ ծափահարի՛ր…
–Դե պարի՛ր,կամ էլ մեզ ծափահարի՛ր,
Դե պարի՛ր,կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր…
–Դե պարի՛ր,կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր,
Տե՛ս, ասում եմ վերջին անգամ՝ դե արի՛…
–Ասում է վերջին անգամ՝ դե արի՛,
Պարի՛ր կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր,
–Դե պարի՛ր կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր,դե պարի՜…

Այսօր լավ է սկսվել օրս,
Դե հիմա պարում ենք բոլորս…….

 

Find Lilit Hovhannisyan on Amazon

About the author

Samantha Guthrie

Samantha Guthrie attends the University of Virginia, class of 2016. She is a double major in Foreign Affairs and Russian and Eastern European Studies. A Boren Scholarship recipient, she plans to work for the US government in a career related to national defense intelligence or international aid. Her research focuses on the relationship between Russians and Caucasians. She spent spring and summer 2014 in St. Petersburg with SRAS Russian Studies Abroad and Russian as a Second Language.

View all posts by: Samantha Guthrie