Bayastan

Bayastan / Баястан

Published: September 22, 2016

Bayastan Botokanov (Баястан Ботоканов; he also sometimes goes by the moniker Ortoasiabayastan, Ортоазиябаястан) is a Kyrgyz rapper. He’s young—born in 1993—but not new to Bishkek rap. While there isn’t a ton of information floating around about him yet, he’s definitely someone to watch out for on the Bishkek music scene. Many of his songs are almost unexpectedly beautiful, combining traditional rap stylings with a lovely speaking/singing voice and a deep connection to Kyrgyzstan.

Bayastan is from Balykchy, on Lake Issyk-Kul. He was interested in music even when he was young, entering a music school but not graduating—only because he moved to Bishkek to try to become a singer. He later studied pediatrics at the medical faculty of the Kyrgyz–Russian Slavic University in Bishkek.

According to Limon.kg, a Kyrgyz media site, Bayastan started his career in 2010 as K.A., or Kochonun Akyny (Кочонун Акыны), writing and recording more than 30 songs in short order. The reporter called him “insanely in love with Kyrgystan and his native language,” and his more recent work supports this.

More recently, having switched his persona over to Bayastan, he has begun a solid collaboration with fellow rappers Begish (Бегиш) and Casper (Каспер)—the three are pretty well-known as a team. They released an album, Zamanbap (Заманбап), in 2016. Bayastan has also released a fair amount of music with rappers NazgulT and XTZ. He often works with the media production company Top Tash, who has produced several music videos for him.

He also took part in the recent (September 2016) Street Credibility (Признание Улиц) Fest, a hip-hop festival in Bishkek. This year’s festival took place at Bishkek’s Victory Park and featured rap and beatboxing battles. was won by Okean x Colt, the new project from a member of Oakland, another Kyrgyz rap group.

 

“Mother Tongue” (“Эне тил”), from Begish, Bayastan, and Casper’s album, Zamanbap:

https://www.youtube.com/watch?v=5aSSA6sLfTg

Lyrics for “Mother Tongue”:

Кооз жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым,
Төрт мезгил мекенимде күз, кыш, жаз, жайы.
Дайым элимдин алаканы жайык,
Жаратканым буюрса берет, баарыбызга нан жайып.
Мен ишенген адамдар бар, алар мага ишенет,
Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден.
Бийик учуп, бүркүт сымал Ала-Тоонун үстүндө,
Кыргызстаным муктаж салым кошкон ар бир кишиге.

Кайырма:
Бул чыгарма меники, менин энекемдики,
Угармандыкы, сеники.
Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники
Сөзү менин мекенимдики,
Сөзү менин энекемдики,
Бул жашоонуку, сеники,
Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники,
Сөзү кымбат кыргыз элдики.

Элимдин жаны менен барабар жерге,
Илгери ата-бабаларыбыз келген.
Улутум сүйлөсүн деп эне тил берген,
Урпагы сактасын деп мээнетин арнаган.
Сөз байлыкты баалаган,
Күндөр өттү арадан.
Жер кургап жамгыр төктү,
Дале кыргыз деген бар адам.
Эй, жашайт мейкин ааламда,
Мен да эркин баратам.

Кайырма

Кыргыз тил сенин тилиң,
Менин тилим, эне тилим,
Жашайт дайым урпактарга берет билим.
Керек тилим сүйлөгөнгө,
Маселени чечкенге, маектешип түшүнүүгө,
Таарынычты кечкенге.
Кеч калба, эч алба, башка тилди биринчи орунга,
Эне тилиңди тиричилик орунда.
Эсиңдеби эне тилиң колуңда,
Сүйлөсө дейм кыргызча борборумда.

Кайырма

 

“Who Protects” (“Ким жетсин”), sung by Begish and Bayastan:

Lyrics for “Ким жетсин”:

Кыргыз жерге не жетсин?
Кыргыз элге ким жетсин?
Кыргызстанга ким жетсин?
Кыргыздарга ким жетсин?

Алга аттан, бол бат-баттан,
Маани бер көп нерсеге билгин
Душман, душмандан сактан.
Тазалыкты сакта, оор иштен качпа,
Татыктууну макта, бизди кудайым сакта.
Кыргыз өзүңдү сатпа, көр азабын тартпа,
Үйдө кечке жатпа, бил куранды жатка,
Өз элиңди атпа, кайрылбагын артка,
Келечекти баркта, оор, татаал убакта,
Берилбегин калпка,
Жакшы кепке кулак сал,
Өйдөдөн караба жашка,
Жардам аяба карыга,
Жарашсын ишиң алыңа.
Сүйгөн жумушуңду жаса,
Жаксын ал жаныңа.

Кайырма:
Кыргыз жерге не жетсин?
Таза суу, таза аба.
Кыргыз элге ким жетсин?
Ак көңүл адамдар.
Кыргызстанга ким жетсин?
Бул биздин мекен.
Кыргыздарга ким жетсин?
Элим бол бекем.

Өркүндөсүн мамлекет,
Жоголсун бүт балакет.
Кыймылдасын калкыбыз,
Жасап кыймыл аракет.
Кыргызым эч өчпөсүн,
Жаркырап жанып турсун.
Душман аттап өтпөсүн,
Багытын нары бурсун.
Досуна кыргыз жоош,
Душманга кыргыз жоо.
Айырма жок, Бишкек-Ош,
Бөлүнбө кыргыз бирге бол.
Түшүндүр, көтөрбө кол,
Сүйлөгөнгө бар бир ооз,
Тегерене курчап тоо,
Жерибиз бар абдан кооз.
Көп улутту батырган,
Шаарыбыз бар абдан кооз,
Ал Бишкек 312, ар дайым иште.
Билегибиз жоон, бирок
Жаман ой жок бизде.
Бул Кыргызстан 312
Кош, келгиле!

 

https://youtube.com/watch?v=5aSSA6sLfTg

About the author

Julie Hersh

Julie studied Russian as a Second Language in Irkutsk and before that, Bishkek, with SRAS's Home and Abroad Scholarship program, with the goal of someday having some sort of Russia/Eurasia-related career. She recently got her master’s degree from the University of Glasgow and the University of Tartu, where she studied women’s dissent in Soviet Russia. She also has a bachelor’s degree in literature from Yale. Some of her favorite Russian authors are Sorokin, Shishkin, Il’f and Petrov, and Akhmatova. In her spare time Julie cautiously practices martial arts, reads feminist websites, and taste-tests instant coffee for her blog.

Program attended: Home and Abroad Scholar

View all posts by: Julie Hersh