Yulia Rutskaya

Yulia Rutskaya / Юлия Руцкая

Published: September 29, 2016

Yulia Rutskaya (Юлия Руцкая) is a Russian-Kyrgyz pop singer, television host, and model who sings in Russian, Belarusian, and Kyrgyz. Originally from Vitebsk, Belarus, her family moved to Kyrgyzstan when she was five. She is a member of the significant Belarusian diaspora in Kyrgyzstan and has embraced her Kyrgyz side, singing in Kyrgyz at least as often as she does in Russian. Considering how often ethnically Kyrgyz singers sing only in Russian, it’s especially interesting and noteworthy that Rutskaya has chosen to sing so often in Kyrgyz. She considers her singing career and, indeed, her life to be intimately connected with Kyrgyzstan and has no intention of leaving.

Rutskaya has been on the scene for 15 years or so. She began studying music early on, graduating with honors in the piano class of her music school and then studying singing. Later she switched courses—her first university degree was in political science at the American University in Central Asia, and she only finished her studies at the Kyrgyz National Conservatory in 2015.

Rutskaya’s first rise toward fame was when she won the Miss Kyrgyzstan contest in 2000. She followed that success by taking first place in the Kyrgyz talent show Bishkek Spring in 2002. Several years after that she began releasing music that quickly became popular, and in 2004 she was able to participate in the Bravo, Asia festival in Moscow, which brought together some of the best performers of Central Asia and the Caucasus.

In the past 15 years Rutskaya has won an astounding number of honors from a variety of Russian, Kyrgyz, and worldwide contests and awards shows. She is still going strong today: in 2013 she was named the Singer of the Year by One Mag, and in 2015 she was named the Singer of the Year by the HTC TV channel’s Song of the Year contest. Also in 2015 she was awarded a prize for her contributions to the culture of Kyrgyzstan. She also continues to appear in the Belarusian cultural scene, as well, performing at the Second Festival of Art of the Belarusian World in Minsk in 2015. She also recently released a new Kyrgyz-language music video, “Жолугарым билгенмин,” which was written by Kyrgyz songwriter Ryspaya Abdykadyrova.

Rutskaya also engages often in social actions. In 2004 she started participating in the fight against AIDS and drug use in Belarus, and she was named a goodwill ambassador against HIV in Kyrgyzstan in 2006. In 2015 she, along with other Kyrgyz pop stars, worked on a project to help homeless animals.

 

“White Love” (“Аппак суйуу”):

 

Lyrics for “Аппак суйуу”:

Бабалардан калган сүйүү ыргагы,
Бул жашоонун көркү көңүл ачууда.
Өмүр шаңы экөөбүзгө тең орток, ай,
Сен туш болдуң, жаным, көңүл назына.

Сенсиз көрккө келбейт,
Жазгы тентек желдей,
Жансыз күндөр өттү баасы ирмемдей.
Билчи, жаным, билчи,
Жан дүйнөмө кирчи,
Сени күткөн бакыт эшигин ачып киргендей.

Бир берилген шаттуу өмүрдө,
Кир кетпесин аруу көңүлгө.
Бул жашоодо өкүнүүлөр аз болор, ай,
Ак куу мисал сүзсөк жаштык көлүндө.

Бул өмүрлөр өткөн, өтө да берет,
Конок сымал коомай карап турсаң да.
Максаттардын сересине умтулуп, ай,
Ай жылдызга сермеп колду сунсаң да.

Назик көркү гүлдөй,
Керемети күндөй,
Чоң сүйүүгө жолугууну тилеймин.
Өмүр наркы бизден, көңүл наркы бизден,
Майда адам майда сүйгөндөй майда сүйбөйлү.

Чындык ошол жашоо шартында,
Эмне жетсин бийик арзууга!
Мен да сага аппак сүйүү берейин, ай,
Сен да мага аппак сүйүү тартуула.
Мен да сага аппак сүйүү берейин, ай,
Сен өзүңдү мага бүтүн тартуула.

 

“I Know I”ll Meet You” (“Жолугарым билгенмин”):

 

Lyrics for “Жолугарым билгенмин”:

Биз жолуктук, билбейм, качан үмүтүм,
Бийлеп алдың жүрөк эркин сен бүтүн.
Бир өзүңө жолукканга бир жолу эмес,
Тагдырга миң ырахмат.
Бизди кошкон өмүр бою,
Ошол бейпил түн үчүн.

Мен өмүрдө далай жолу ыйладым,
Мээрим издеп, өзүмдү-өзүм кыйнадым.
Жолукканда көзүң карап ошол күнү,
Эң биринчи өзүңө.
Көңүл дегдеп, жүрөк толкуп көлкүлдөдүм,
Көөдөнүмө сыйбадым.

Ошондогу сулуулугу, эй, дүйнөнүн!
Мен Жер шаарын бүт айланып жүргөнмүн.

Кайырма:
Билбесем да бар экенин
Бул дүйнөдө ак сүйүү.
Бир өзүңө эрте-кечтир
Жолугарым билгенмин.

 

And for good measure, one of her Russian-language songs, “The Night of Miracles” (“Ночь чудес”):

Lyrics for “Ночь чудес”:

На ладонь, как в сказке упадет
Снежная пушинка прямо с неба.
И закружит хоровод из звезд –
Праздник самый главный – Новый год.
Заблестят на елке все огни,
Волшебство стучится в твои двери.
Чудо может в каждый дом войти,
Если очень в него верить.

С новым годом! С новым счастьем всех!
За окном волшебный снегопад.
Пусть удача, радость и успех
Будут с нами каждый день подряд.
Новый год снова встретим вместе,
Бьют часы опять двенадцать раз.
Загадай желанье улыбнись,
Мир светлее от сиянья глаз.

Кружит снег искристый за окном,
А под елкой спрятаны подарки.
Мы, как дети, снова сказку ждем
И пылает сердце жарко.
Напишу волшебнику письмо,
Пусть исполнит все мои желанья.
Миром правит пусть всегда добро.
С новым годом поздравляем!

С новым годом! С новым счастьем всех!
За окном волшебный снегопад.
Пусть удача, радость и успех
Будут с нами каждый день подряд.
Новый год снова встретим вместе,
Бьют часы опять двенадцать раз.
Загадай желанье и улыбнись,
Мир светлее от сиянья глаз.

На ладонь, как в сказке упадет
Снежная пушинка прямо с неба.
И закружит хоровод из звезд –
Праздник самый главный – Новый год.

 

About the author

Julie Hersh

Julie studied Russian as a Second Language in Irkutsk and before that, Bishkek, with SRAS's Home and Abroad Scholarship program, with the goal of someday having some sort of Russia/Eurasia-related career. She recently got her master’s degree from the University of Glasgow and the University of Tartu, where she studied women’s dissent in Soviet Russia. She also has a bachelor’s degree in literature from Yale. Some of her favorite Russian authors are Sorokin, Shishkin, Il’f and Petrov, and Akhmatova. In her spare time Julie cautiously practices martial arts, reads feminist websites, and taste-tests instant coffee for her blog.

Program attended: Home and Abroad Scholar

View all posts by: Julie Hersh