Султан Садыралиев

Sultan Sadyraliev / Султан Садыралиев

Published: October 6, 2016

Sultan Sadyraliev (Султан Садыралиев) is a contemporary Kyrgyz–Kazakh pop singer. He sings in both languages, though more often Kyrgyz.

Sadyraliev has been on the Kyrgyz music scene for several years; he has been consistently appearing on Kyrgyz radio hit parade lists from 2012 or so. He is unique among current Kyrgyz singers in part because of his religious faith, which often comes through in his music. He has also called himself a Kyrgyz patriot, beliving in the beauty and potential of his country. He is most famous for his song “Kyrgyz Dance” (“Кыргыз бийи”), for which he filmed a music video in 2014. The song was written by Kyyalbek Urmambetov (Кыялбек Урмамбетов), a famous Kyrgyz poet (and Mirlan Niyazov arranged it). The song and music video show traditional Kyrgyz dances in efforts to bring them back to a wider audience, and the dances were performed by members of popular Kyrgyz dance troups. The clip also includes shots of historical landmarks in Kyrgyzstan.

Sadyraliev can also be heard on a number of film soundtracks. He performed Mirbek Atabekov’s song “You Are In My Dreams” (“Кыялымдасын”) in Kazakh for the film My Girlfriend’s Hero (Герой моей девушки), from Ruslan Akun (Руслан Акун), the director of the popular Kyrgyz film Salaam, New York (Салаам, Нью-Йорк). In addition, in 2013 his song “Кайдасын” became the lead song on the soundtrack to the Kyrgyz film Expected (Ожидаемая / Коргум келет).

He is also active on the benefit-show scene: in 2013 he took part in the charitable action Good Hearts (Добрие сердца), which aimed to help children suffering from heart diseases and to help them to have needed surgeries.

 

“Kyrgyz Dance” (“Кыргыз бийи”):

 

Lyrics for “Кыргыз бийи”:

Кыймыл менен сүйлөгөн,
Кыргыз бийин үйрөнөм.
Кызыталы өмүрдү,
Кыз-жигиттер, бий менен.
Кызыкты бул таппайсыӊ,
Кыдырсаӊ да дүйнөдөн.

Кайырма:
Атпай кыргыз бийлесин,
Аруулантып дүйнөсүн.
Жеӊил болгун булуттай,
Жерге бутуӊ тийбесин.
Байкап турган адамдар,
Бали, кыргыз бий десин!

Куштай канат кагалы,
Учпай кантип калалы.
Бийге баарын чакырып,
Бир кумардан каналы.
Жаркын күнгө теӊелсин,
Жаштыгыӊдын жамалы.

Кайырма:

Жүрөгүӊү тыбырат,
Жүлүнүӊдү кыбырат.
Дем кошулсун демиӊе,
Дене боюӊ чымырап.
Мелтиребей жарышкын,
Мезгил менен зымырап.

Кайырма:

Эргүү мындай болобу,
Эриккеним жоголду.
Эриш-аркак бийлесек,
Эл көӊүлү толорбу.
Тоӊуп калган бир кезде,
Толкуталы тоолорду.

Жалпы кыргыз ырдасын,
Жаратылыш тыӊдасын.
Жаркылдаган жылдыз бий,
Жашообузду нурдасын.
Ырыс болуп кыргыз бий,
Ынтымакты чыӊдасын.

Кайырма

 

“I’m Telling You” (“Кош айтам сага”):

https://www.youtube.com/watch?v=7hNYdyxzE34

 

Lyrics for “Кош айтам сага”:

Кантем ай, кете бердиң кайрылбай,
Ак сүйүүмдү койдуң баалабай.
Сүйкөнбө сүйбөгөнгө деген бар,
Кош болгунуң анда, жаным ай.

Кайырма:
Кош айтам сага, суранамын, жолукпа мага,
Айыгарда сезимде жарам.
Алсырап турам, канжары жок кансырап турам,
Жообу жок сүйүүдөн улам.

Эгиздеп жүргөн сага жүрөгүм,
Алдаганың эстеп жүдөймүн.
Убакыт айыктыраар мени да,
Сенсиз деле өмүр сүрөмүн.

About the author

Julie Hersh

Julie studied Russian as a Second Language in Irkutsk and before that, Bishkek, with SRAS's Home and Abroad Scholarship program, with the goal of someday having some sort of Russia/Eurasia-related career. She recently got her master’s degree from the University of Glasgow and the University of Tartu, where she studied women’s dissent in Soviet Russia. She also has a bachelor’s degree in literature from Yale. Some of her favorite Russian authors are Sorokin, Shishkin, Il’f and Petrov, and Akhmatova. In her spare time Julie cautiously practices martial arts, reads feminist websites, and taste-tests instant coffee for her blog.

Program attended: Home and Abroad Scholar

View all posts by: Julie Hersh